CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách quyền riêng tư sẽ giải thích mục đích và phương thức chúng tôi tiếp nhận, lưu trữ, sử dụng và (trong một số trường hợp nhất định) tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng. Chính sách cũng sẽ giải thích các bước chúng tôi thực hiện để bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng. Cuối cùng, Chính sách quyền riêng tư sẽ giải thích quyền lựa chọn của Khách hàng về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của mình. 

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho Khách hàng là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến Khách hàng tuân thủ theo nội dung của Chính sách quyền riêng tư. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến các giao dịch được thực hiện trên Ứng dụng. 

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian và mục đích được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này. 

I. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát, tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của Khách hàng. Khi thu thập dữ liệu trên Ứng dụng, chúng tôi thu thập chi tiết cá nhân của Khách hàng trên máy chủ với hệ thống tường lửa đảm bảo an toàn. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử trong mối liên kết với việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của Khách hàng. Để thực hiện các thủ tục an toàn, chúng tôi có thể yêu cầu giấy tờ chứng minh trước khi tiết lộ thông tin cá nhân theo yêu cầu của Khách hàng. 

Chúng tôi khuyến cáo Khách hàng không nên cung cấp thông tin thanh toán với bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất mà Khách hàng có thể gánh chịu từ việc trao đổi thông tin của Khách hàng nói trên. 

Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Ứng dụng. Mọi cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật và không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi được quy định tại Chính sách quyền riêng tư này hoặc khi được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật. 

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của Ứng dụng bao gồm Chính sách quyền riêng tư này được điều chỉnh và giải thích bởi pháp luật Việt Nam. 

II. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin người dùng cung cấp cho Bewell 

Thông tin đăng ký và hồ sơ (Profile): Chúng tôi thu thập thông tin người dùng cung cấp khi người dùng tạo tài khoản Bewell, bao gồm tên, địa chỉ email, mật khẩu, ngày sinh, giới tính, số điện thoại của người dùng. Thông tin  người dùng chọn để thêm vào Hồ sơ Bewell người dùng. Chứng tôi cũng sẽ nhận được hồ sơ người thân mà người dùng chọn để thêm vào Hồ sơ Bewell của người dùng.

Thông tin liên lạc. Khách hàng có thể cung cấp cho chúng tôi những thông tin của khách hàng bằng cách liên lạc với chúng tôi qua hệ thống trao đổi trò chuyện (chat, video), tạm ứng tiền thuốc, mua thuốc theo đơn và không theo đơn, mua các sản phẩm y tế trong Ứng dụng,  thư điện tử hoặc thông qua các hình thức khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi những thông tin như: (i) Các thông tin cá nhân, gồm: tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (thư điện tử); (ii) Các tài liệu, thông tin liên quan đến việc tư vấn, mua hàng, sử dụng dịch vụ, gồm: đơn thuốc, phiếu khám, triệu chứng,  chỉ định điều trị y tế, bảo hiểm; (iii) Những tài liệu hoặc thông tin khác (nếu có).

Thông tin Bewell thu thập khi người dùng sử dụng dịch vụ của Bewell

Thông tin địa điểm:  Khi người dùng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả ứng dụng di động của chúng tôi, nếu khách hàng cho phép, chúng tôi có thể nhận được thông tin vị trí chính xác của khách hàng. Chúng tôi sử dụng thông tin vị trí của khách hàng để tìm vị trí nhà thuốc gần khách hàng nhất.

Thông tin thiết bị: Chúng tôi nhận thông tin về thiết bị và phần mềm người dùng sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt web, phiên bản hệ điều hành, nhà cung cấp và nhà sản xuất điện thoại, ứng dụng đã cài đặt, số nhận dạng thiết bị, và mã  push notification.

Thông tin sử dụng. Để giúp chúng tôi hiểu cách người dùng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và để giúp chúng tôi cải thiện chúng, khi khi người dùng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự động nhận thông tin về các tương tác của người dùng với Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như các trang hoặc nội dung mà người dùng đã xem, bất kỳ nội dung nào người dùng đăng, ngày và thời gian của các lần xem.

Thông tin Bewell nhận được từ nguồn câp cấp thông tin, dữ liệu khác

Tài khoản truyền thông xã hội: Chúng tôi có thể thu thập Thông tin cá nhân về người dùng từ các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook, Apple, Google, nếu người dùng đăng nhập vào Bewell bằng cách dùng tài khoản mạng xã hội của bên thứ ba.

Từ các nguồn dữ liệu được công khai:

Từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

III. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN 

Cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của Khách hàng nhằm sử dụng cho quá trình cung cấp dịch vụ và cho những thông báo sau này, cụ thể: 

Chúng tôi sẽ dùng thông tin Khách hàng đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp thông tin yêu cầu thông qua Ứng dụng và theo yêu cầu của Khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các thông tin đó để xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, kiểm toán việc tải dữ liệu từ Ứng dụng; cải thiện bố cục và nội dung Ứng dụng và điều chỉnh cho phù hợp với người dùng; nhận diện khách truy cập, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm, nếu Khách hàng không có hành động từ chối. Khách hàng có thể từ chối nhận thông tin tiếp thị của chúng tôi bất kỳ lúc nào. 

Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ của Khách hàng cho bên thứ ba để thực hiện việc giao hàng (ví dụ: công ty chuyển phát nhanh, bưu điện). 

Chi tiết đơn đặt hàng của Khách hàng được chúng tôi lưu giữ và sẽ không công khai trực tiếp vì lí do bảo mật. Sau khi hoàn thành thanh toán trực tuyến, các thông tin đó sẽ được sử dụng theo đúng các quy định bảo mật của pháp luật. 

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng

Bewell sử dụng dữ liệu Khách hàng để cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ chăm sóc Khách hàng như sau: (i) tiếp nhận thông tin, góp ý, đề nghị và khiếu nại từ Khách hàng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn, (ii) liên hệ nhằm giải quyết các yêu cầu từ Khách hàng, (iii) thực hiện phân tích thống kê nhằm phát triển, hoàn thiện các dịch vụ và ưu đãi trên cơ sở thông tin cá nhân và yêu cầu của Khách hàng, và (iv) thực hiện thăm dò về sự hài lòng của Khách hàng nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của Khách hàng.

Đảm bảo an ninh, an toàn

Bewell sử dụng dữ liệu Khách hàng để bảo vệ an toàn cho Khách hàng và những người khác khi cung cấp/sử dụng dịch vụ bằng cách xác minh, kiểm tra nhận dạng khi yêu cầu và cung cấp/sử dụng dịch vụ.

Nghiên cứu thị trường và tiếp thị

Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của Khách hàng để nghiên cứu thị trường. Mọi chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Khách hàng có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào. Bất kỳ câu trả lời nào cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà chúng tôi yêu cầu Khách hàng thực

hiện sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Khách hàng có thể được yêu cầu tiết lộ thư điện tử cá nhân nếu muốn tham gia khảo sát. Câu trả lời sẽ được lưu riêng biệt với thư điện tử của Khách hàng. 

Khách hàng sẽ nhận được thông tin về Công ty, Ứng dụng, các Ứng dụng khác, các sản phẩm, dịch vụ, bản tin hoặc bất cứ thông tin gì liên quan đến các công ty nằm trong tập đoàn hoặc các đối tác kinh doanh. Nếu Khách hàng không muốn nhận những thông tin này, vui lòng nhấn vào đường dẫn từ chối trong bất kỳ thư điện tử nào chúng tôi gửi cho Khách hàng. Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp các thông tin nói trên. Chúng tôi có thể liên lạc với Khách hàng để xác thực yêu cầu. 

Đối tác thứ ba và liên kết

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của Khách hàng cho các công ty khác trong tập đoàn hoặc cho các đối tác thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các bên thứ ba giao hàng, nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng) trong khuôn khổ quy định của Chính sách quyền riêng tư. Chúng tôi có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Chúng tôi có thể chuyển cơ sở dữ liệu trong đó bao gồm thông tin cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba nếu chúng tôi chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Công ty. Trong khuôn khổ Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba mà không được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho việc thực hiện các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của pháp luật. 

Hệ thống theo dõi hành vi của khách hàng được chúng tôi sử dụng để thu thập các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và tỷ lệ giữa số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. 

IV. ĐƯỜNG DẪN ĐẾN CÁC ỨNG DỤNG KHÁC

Ứng dụng của chúng tôi, tùy từng thời điểm, có thể liên kết đến các Ứng dụng khác. Nếu Khách hàng theo đường dẫn để truy cập vào bất kỳ Ứng dụng nào, mọi thông tin mà Khách hàng cung cấp trên Ứng dụng đó sẽ được truyền và lưu trữ trực tiếp bởi chủ sở hữu của các Ứng dụng đó, và Khách hàng sẽ phải tuân thủ chính sách quyền riêng tư của các Ứng dụng đó. 

Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung, tính riêng tư, quy tắc bảo mật và chính sách của các Ứng dụng nêu trên và Khách hàng sẽ phải tự kiểm tra chính sách quyền riêng tư của các Ứng dụng đó trước khi gửi dữ liệu. 

V. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH 

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi điều chỉnh sai sót trong dữ liệu của Khách hàng mà không mất phí. Bất cứ lúc nào Khách hàng cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho mục đích tiếp thị. 

Khách hàng có thể thực hiện yêu cầu trực tuyến thông qua Ứng dụng hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo thông tin được cung cấp tại Ứng dụng. 

VI. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi Khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp. Chấm dứt 

Bạn có thể cho ngưng hoạt động tài khoản của bạn và kết thúc đăng ký bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do gì bằng cách gửi email đến support@bewell.vn. Bewell có thể đình chỉ hoặc chấm dứt việc sử dụng ứng dụng của bạn, tài khoản của bạn và/ hoặc đăng ký Dịch vụ của bạn vì bất kỳ lý do gì và bất cứ lúc nào. Sau khi chấm dứt tài khoản, bewell giữ quyền quyết định duy trì, xóa hoặc hủy bỏ tất cả các tài liệu được đăng hoặc tải lên ứng dụng căn cứ theo các chính sách lưu giữ hồ sơ nội bộ. Sau khi chấm dứt như vậy, bewell sẽ không còn nghĩa vụ cung cấp các Dịch vụ.

VII. CẬP NHẬT VÀ NGÔN NGỮ CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ 

Khách hàng đồng ý rằng Chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi Chính sách quyền riêng tư này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Các sửa đổi sẽ được cập nhật trên Ứng dụng và có hiệu lực kể từ ngày quyết định về việc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư có hiệu lực. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau khi Chính sách quyền riêng tư sửa đổi được công bố và áp dụng đồng nghĩa với việc Khách hàng chấp nhận Chính sách quyền riêng tư sửa đổi đó. Theo quy định pháp luật, ngôn ngữ được ưu tiên sử dụng và tham chiếu là tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn trong cách giải thích giữa bản tiếng Việt và các ngôn ngữ khác thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên tham chiếu.