Life at bewell

“Chất” bewell

Những điều bewell-er tự hào về đồng đội của mình nhất là đây!

Tử tế

Sứ mệnh của bewell là chăm sóc mọi người, và trước hết là những đồng đội của mình.

Bản lĩnh

bewell, mỗi cá nhân mang một sắc màu riêng biệt, bản lĩnh và dám thể hiện.

Trách nhiệm

Trách nhiệm với công việc, với sức khỏe, và với chính bản thân mình.

Vị trí Đang tuyển

Engineer

Làm bewell có gì vui?

Cùng xem những điều thú vị nào đang chờ đợi bạn nhé!

2